هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

الگوریتم‌های یادگیری ماشین در تجزیه و تحلیل داده‌های تولید و شناسایی الگوهایی که در صورت استفاده، عملکرد را بهینه می‌کنند و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهند و زمان خرابی را کاهش می‌دهند، عالی هستند. علاوه بر این، این مهارت تحلیلی نقش دوگانه ای را ایفا می کند: شناسایی خطرات بالقوه، کمک به پیشگیری پیشگیرانه از حوادث، و افزایش ایمنی عملیاتی.

engineering

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در صنعت نفت و گاز


21 courses available