سلامتی، امنیت و محیط زیست (HSE)

دوره های HSE ما شامل طیف وسیعی از شیوه ها، سیاست ها و مقررات برای به حداقل رساندن خطرات، جلوگیری از حوادث و صدمات و ترویج شیوه های پایدار است.

engineering